Historien

Den over 300 år gamle gjestgjevarstaden Jaunsen har i løpet av dei siste 12 åra vorte omsorgsfullt restaurert og svært forsiktig modernisert til vår tids standard.
Gjestgjevarstaden består av 3 bygningar og er klassifisert som verneverdig av riksantikvaren.

Tingstova - gjestgjevarstad frå 1674
Jaunsenhuset - bygd i tida 1759-1785
Jaunsen Pub - bygd i 2009 og tatt i bruk til påsken 2009. Ein fin samansmelting av gamalt og nytt.

Gjester fra hele verden setter stor pris på Jaunsens gode mat og historiske omgivelser.
       
Jaunsen Gjestgjevarstad AS
|

Boks 11
|
5736 GRANVIN
|

Mobil: +47 905 53 679
|

post@jaunsen.no
        Rediger